| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Tọa tiểu phi quân tử. Vô ị bón trượng phu

Trump and size ... again !!!
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
tracdtruong
Posted 2017-08-02 10:38 PM (#123514)
Subject: Trump and size ... again !!!


Expert

Posts: 7317
50002000100100100
Location: orange,ca
Trump:

"We're the highest-taxed nation in the world, essentially, you know, of the size"

Tui không bàn tới chuyện nói láo ở đây.

Tui không bàn tới chuyện nói sai ở đây.

Tui cũng không bàn tới chuyện nói năng lùng bùng như người dốt ở đây.

Mấy vụ này bây giờ ... Dẹp. Bây giờ Trump Amerca có tiêu chuẩn mới về trí tuệ.

Tui bàn chuyện ... "Size" tại vì your guy loves to talk about ... size.

Okay con nít lên ba nói láo !! Chịu thôi.

Con nít lên ba nói sai !! Chịu.

Con nít lên ba nói cà lăm !! Chịu.

Con nít lên ba dốt !! Chịu.

Nhưng mà: What is wrong with your guy, man !!

"Highest-taxed nation" and "you know," "Of size" ??????

What the ...???

Such an empty-headed brain !!

And he is going to do tax reform đó nha mấy cha !!

And he is going to decide on a war with North Korea !!

And he has a nuclear launch code !!

Highest tax and size !!! ???

What the .... ???

Nhưng mà, well !! It does not matter any way, he gets his supporters who see "No problem".

Edited by tracdtruong 2017-08-02 10:50 PM
Top of the page Bottom of the page
tracdtruong
Posted 2017-08-03 3:19 PM (#123515 - in reply to #123514)
Subject: RE: Trump and size ... again !!!


Expert

Posts: 7317
50002000100100100
Location: orange,ca
This is my point, a very basic point:

Stupidity is ... not stupid at all in some quarters, places ... Stupidity in some quarters is ... accepted level of intelligence. Otherwise, Trump would have been rejected instead of embraced.
Top of the page Bottom of the page
tracdtruong
Posted 2017-08-04 3:58 PM (#123517 - in reply to #123515)
Subject: RE: Trump and size ... again !!!


Expert

Posts: 7317
50002000100100100
Location: orange,ca
Just in case you have not seen the kind of mindless, uneducated, and just plain stupid:

High (as in "highest-taxed"): That is a concept of ... height

Size: That is a concept of volume, flat surface area ...

It is an equivalent of saying: I am tall, you know, because of my ... size !!!!

God knows, I really try to find the same kind of stupid talk .... It is hard !!!

Đuong nhiên, mô.t đu'a ho.c trò dô't, nói năng cà lăm, không có kha? năng tu duy, thì nó se~ không thâ'y câu nói kia có vâ'n đê` ...

Nhung mà, tui nói thiê.t nha: mô.t nguoi dô't trung bình tuy có thê? không su?ng sô't voi câu nói kia, nhung mà hă'n cu~ng vâ~n không ăn nói nhu vâ.y. Mô.t cách pha?n xa. con nguoi ta không cho là height voi size là hai khái niê.m ... giong nhau !!!

Edited by tracdtruong 2017-08-04 4:07 PM
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software