| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung giá tiền - tí Nội Trợ
- (Added by: MThuong)

Dự đoán chiến tranh
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
nguyentaithanh
Posted 2017-09-07 6:43 AM (#123587)
Subject: Dự đoán chiến tranhExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Thành đoán rằng sẽ không có chiến tranh Việt-Trung hay Bắc Hàn-Mỹ.

Khui khui khui. 

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-09-08 8:08 AM (#123590 - in reply to #123587)
Subject: RE: Dự đoán chiến tranhExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

 

Nếu BH gây chiến, Mỹ và đồng minh sẽ hủy diệt căn cứ quân sự, phi trường, nhà kho,  của BH trong vòng vài giờ.

Thành đoán vậy. 

 

Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software