| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Nhất nhật tại (chổ) làm , thiên thu tại web
- (Added by: Huynh Thien Tien)

Bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ"
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Thơ VănMessage format
 
TBtamHX
Posted 2017-10-06 2:46 PM (#123625)
Subject: Bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ"


Expert

Posts: 3082
20001000252525
Tầm ẩn giả bất ngộ


Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ


Nhà thơ: Giả Đảo
Top of the page Bottom of the page
TBtamHX
Posted 2017-10-06 2:49 PM (#123626 - in reply to #123625)
Subject: RE: Bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ"


Expert

Posts: 3082
20001000252525
Lần đầu tiên TT được biết bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ" .

Thầy Pháp Ấn chia sẻ về bài thơ tại 11:58 .
https://www.youtube.com/watch?v=CFTIx3dcuUY
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software