| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Đại sự là cái sự người ta làm đại, biểu quyết là quyết cái người ta biểu
- (Added by: Tran Huu Hiep)

Nước đổ đầu vịt, nói với củ khoai
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
tracdtruong
Posted 2018-03-15 3:40 PM (#123769)
Subject: Nước đổ đầu vịt, nói với củ khoai


Expert

Posts: 7319
50002000100100100
Location: orange,ca
🤓

Viết khi nghĩ tới những bài viết tận tâm của Nguyễn thành Dũng.

Edited by tracdtruong 2018-03-15 3:43 PM
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software