| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Thùng rỗng kêu to, đầu bò thích nổ
- (Added by: XeHai)

Top 10 List

10 Bài Mới Nhất

 
Gởi tặng Trác hai bài Old Russian Waltzhanbui (0 replies)
Một chút lịch sử về dân chủ Đức ...tracdtruong (10 replies)
"Educated" ... Cái khoan và cái lỗ ...tracdtruong (13 replies)
Tương Lai Chúng Ta và Con Cháu Chúng Tabhahuy (7 replies)
Dở khóc dở cười ...tracdtruong (21 replies)
Canada - Mỹnguyentaithanh (3 replies)
Các gán ghép không chính xác, vô lý ...tracdtruong (8 replies)
Cách hành xử của những người ủng hộ Clintontracdtruong (7 replies)
Cách hành xử của những người ủng hộ Trump ...tracdtruong (4 replies)
Một người Do Thái Khôn Ngoan ... Suy nghĩ với Dương tiến Hinhtracdtruong (6 replies)

Bài Mới Bàn Thêm

 
Gởi tặng Trác hai bài Old Russian Waltzhanbui (0 replies)
Tương Lai Chúng Ta và Con Cháu Chúng Tantd (7 replies)
Một chút lịch sử về dân chủ Đức ...tochuong (10 replies)
4 năm tới!htd (57 replies)
Voyage VoyageTBtamHX (12 replies)
Dở khóc dở cười ...tracdtruong (21 replies)
"Educated" ... Cái khoan và cái lỗ ...tracdtruong (13 replies)
job vs career, tìm việc ở tuổi 53nguyentaithanh (8 replies)
Canada - Mỹnguyentaithanh (3 replies)
Các gán ghép không chính xác, vô lý ...tracdtruong (8 replies)

Tin Tóm Lược PKLHP74-81

 
PKLHP74-81 welcomes our newest user, dgfjgh!
There are 26273 posts in 4496 threads across 20 forums.
There are 407 registered users.

Online registered users: bhahuy

Thông Báo - Tin Tức

 
Tin BuồnTQHP (9 replies)
Tin buồn: Mẹ của Tô Văn Chương qua đời.TranDTCuong (24 replies)
Tin buồn: Ba của bạn Lê Văn Quí từ trầnTQHP (20 replies)
Website has been recovered !!!MThuong (11 replies)
Du Ca Nam CA tuong niem 30/4Thien Huong (2 replies)
Vách Tường
tracdtruong:khác nhau này.
tracdtruong:chỉ là một. Họ không thể process được các bước
tracdtruong:Niềm tin, sự kiện, chứng minh, kết luận: tất cả
tracdtruong:không có gì có thể lọt vào cái nghĩ của họ nữa !!
tracdtruong:Tại vì ngay từ đầu, sự suy nghĩ đã lược giản hết
tracdtruong:sự phân tích cũng không có ăn thua gì hết.
tracdtruong:Có những người mà có bao nhiêu facts, sự kiện
tracdtruong:sẽ tiếp cận vấn đề một cách khác: sự suy nghĩ.
tracdtruong:Dũng !! Ông viết và phân tích rất tốt. Nhưng tui
ntd:đến mức mà anh Toòn còn không muốn bàn em út gì

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software